Wystawa Championów

POLSKI HYDRAULIK z BasiSfory

Dziś Loki wziął udział w Wytawie Championów w Lesznie gdzie uzyskał ocenę doskonałą z lokatą 1, CWC oraz Najlepszy Dorosły Pies Champion of Champions. :)
Jest to kolejny, najważniejszy, krok do zdobycia tytułu Champion Polski przez Lokiego! :)