Młodzieżowy Champion Polski

POLSKI HYDRAULIK z BasiSfory

Od dzisiaj Loki jest oficjalnie Młodzieżowym Championem Polski!